foto.jpg logo.gif
Ojczyzna S³oñca, Bazylii, Wina i Oliwy
.
 

 

Jak dotrzeæ?
Trasy przez Czechy i Austriê

Cieszyn/Èeský Te¹ín - Hranice - Olomouc - Prostéjov - Brno - Mikulov/Drasenhofen - Wiede¨1 - St. P?lten - Salzburg - Bischofshofen - Eben Im Pongau - Gm¨1nd - Spittal - Villach - Arnoldstein/Tarvisio
D³ugo¶æ 838 km, ¶redni czas przejazdu 9-10 godz.

Cieszyn/Èeský Te¹ín - Hranice - Olomouc - Prostéjov - Brno - Mikulov/Drasenhofen - Wiede¨1 - St. P?lten - Salzburg - Bischofshofen - Mittersill - Gerlos - Jenbach - Innsbruck - Brennerpass/Brennero
D³ugo¶æ 896 km, ¶redni czas przejazdu 10-11 godz.

Kudowa S³one/Náchod-Beloves - Hradec Králové - Svitavy - Brno - Mikulov/Drasenhofen - Wiede¨1 - Wiener Neuestadt - Graz - Klagenfurt - Villach - Arnoldstein/Tarvisio
D³ugo¶æ 739 km, ¶redni czas przejazdu 9-10 godz.

Kudowa S³one/Náchod-Beloves - Hradec Králové - Svitavy - Brno - Mikulov/Drasenhofen - Wiede¨1 - St. P?lten - Salzburg - Bischofshofen - Eben Im Pongau - Gm¨1nd - Spittal - Villach - Arnoldstein/Tarvisio
D³ugo¶æ 846 km, ¶redni czas przejazdu 10-11 godz.

Kudowa S³one/Náchod-Beloves - Hradec Králové - Svitavy - Brno - Mikulov/ Drasenhofen - Wiede¨1 - St. P?lten - Salzburg - Bischofshofen - Mittersill - Gerlos - Jenbach - Innsbruck - Brennerpass/Brennero
D³ugo¶æ 904 km, ¶redni czas przejazdu 11-12 godz.

Kudowa S³one/Nachod-Beloves - Hradec Králové - Praga - Tábor - Èeské Budejovice - Dolní Dvoøi¹te/Wullowitz - Linz - Salzburg - Bischofshofen - Eben Im Pongau - Gmünd - Spittal - Villach - Arnoldstein/Tarvisio
D³ugo¶æ 757 km, ¶redni czas przejazdu 9-10 godz.

Kudowa S³one/Nachod-Beloves - Hradec Králové - Praga - Tábor - Èeské Budejovice - Dolní Dvoøi¹te/Wullowitz - Linz - Salzburg - Bischofshofen - Mittersill - Gerlos - Jenbach - Innsbruck - Brennerpass/Brennero
D³ugo¶æ 809 km, ¶redni czas przejazdu 10-11 godz.

Jakuszyce/Harrachov - Turnov - Mladá Boleslav - Praga - Tábor - Èeské Budejovice - Dolní Dvoøi¹te/Wullowitz - Linz - Salzburg - Bischofshofen - Eben Im Pongau - Gmünd - Spittal - Villach - Arnoldstein/Tarvisio
D³ugo¶æ 724 km, ¶redni czas przejazdu 8-9 godzin.

Jakuszyce/Harrachov - Turnov - Mladá Boleslav - Praga - Tábor - Èeské Budejovice - Dolní Dvoøi¹te/ Wullowitz - Linz - Salzburg - Bischofshofen - Mittersill - Gerlos - Jenbach - Innsbruck - Brennerpass/Brennero
D³ugo¶æ 776 km, ¶redni czas przejazdu 10-11

 

Zobacz równie¿ trasy:

Przez Czechy (lub S³owacjê) i Austriê
Trasa Cieszyn - Florencja

 

 

niezbednik.jpg
p.gif
jestes w dziale: Praktyczne informacje | Jak dotrzeæ?